Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

FARR

Samlar in vittnesmål från asylsökande barn och unga och sprider kunskap om deras erfarenhet av asylprocessen i Sverige och deras rättigheter. Här finns också FARR:s tidning "Artikel 14". 

Missa inte foldern: Goda råd till asylsökande
Finns på sex språk; svenska, arabic, spanish, english, russian, farsi.

Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR) är ett kontaktnät för enskilda och grupper av olika slag, men med gemensamt engagemang för människor som har sökt skydd i Sverige på flykt undan förföljelse. Här finns goda råd för den som vill hjälpa flyktingar och asylsökande, pressmeddelande om olika flyktingpolitiska frågor.