Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

European Council on Refugees and Exiles

ECRE är en paraplyorganisation för 101 NGOs i 41 länder med sekretariat i Bryssel. 

Man arbetar för en rättvis och human behandling för flyktingar och asylsökande. Statistik, och fakta kring flyktingfrågor utifrån detta perspektiv.