Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Instruktörsmaterial för ambassadörskurser om Fairtrade och Fair Trade

Det här är ett studiematerial avsett att samla allt det material en instruktör behöver när man ska hålla en kurs för blivande ambassadörer för Fairtrade eller andra kortare presentationer av Fairtrade som man vill göra.

Bör kompletteras med mall för tidsupplägg på en helgkurs.

Plus övningar att köra under kursen.

Plus diplom som ska skrivas ut till kursdeltagarna.