Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Diakonia

Diakonia är en kristen biståndsorganisation som tillsammans med lokala partners arbetar för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Missa inte Diakonias Värderingsövningar.

Syftet med övningarna är att få deltagarna att fundera kring sina åsikter och ta ställning i olika globala frågor, till exempel klimat, jämställdhet, krig och fred. Med hjälp av övningarna kan du effektivt starta en diskussion och involvera alla deltagarna i den.