Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mål 2 - Ingen hunger

Artikeln innehåller den officiella svenska versionen av mål 2, förslag på diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial

Susanne Hedman presenterar mål 2

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet, som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. I dag lever omkring 850 miljoner människor i världen i hunger. Det är en mänsklig katastrof i sig, och hindrar dessutom många länders utveckling och tillväxt genom de effekter som otillräckligt näringsintag har för lärande och produktivt arbete. Särskilt fokus ska ligga på att trygga livsmedelsförsörjningen för flickor och pojkar, flickor i puberteten och gravida kvinnor som löper störst risk för svält och undernäring.

Livsmedelsförsörjning är särskilt beroende av välfungerande handel och marknader liksom av väl fungerande infrastruktur för transport och förvaring, när en stor del av jordens befolkning lever i städer.

Tryggad livsmedelsförsörjning främjas genom öppen och transparent handel, liksom rättssäkert, jämställt och jämlikt tillträde till marknader, forskning och innovation, finansiella tjänster, information och adekvat rådgivning, där den privata sektorn kan spela en viktig roll. Samtidigt är livsmedelssvinn och livsmedelsförluster längs hela värdekedjan ett stort problem.

Till delmålen 

Frågeställningar

Fråga 1
De hållbara utvecklingsmålen är ömsesidigt beroende av varandra. Mål 2 syftar till att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.
Vilka av de övriga hållbarhetsmålen tycker ni är avgörande för att dessa målsättningar ska uppnås?

Fråga 2
Livsmedel är idag en handelsvara som köps och säljs på världsmarknaden. Det har bl.a. lett till att inhemsk jordbruksproduktion har konkurrerats ut i många länder, däribland Sverige.  Idag importerar Sverige ca hälften av den mat vi äter.

Vilka för- och nackdelar ser du med detta, på kort respektive lång sikt?
Vad är det för skillnad mellan matsäkerhet och matsuveränitet?

Fråga 3
Maten har hittills räckt till alla. Det är fördelningen av maten som har varit det stora problemet. Om 35 år beräknas vi vara ca 10 miljarder människor på jorden. FN:s livsmedelsorgan FAO rapporterar att den globala matproduktionen behöver öka med 70% för att alla jordens invånare ska kunna äta sig mätta år 2050.

Finns det något vi i Sverige kan göra för att maten ska räcka till alla om 35 år?

Fråga 4
Allt färre äger allt mer av världens odlingsbara mark. Pensionsfonder, regeringar och multinationella bolag är några av dem som investerar i mark – på bekostnad av småbrukare och urfolk. 
Vad kan det få för konsekvenser för möjligheten att uppnå mål nummer två?

 

Fördjupning

Sista skörden. Svensk dokumentär från 2017 av Tina-Marie Qwiberg.
Ligger på SVT Play till den 22 okt 2017. Planetens jordar är hotade. Den industriella livsmedelsproduktionen utarmar vår matjord, det påverkar näringsinnehållet i vår mat och det kan vara orsaken till det vi kallar välfärdssjukdomar. https://www.svtplay.se/video/13357996/sista-skorden/sista-skorden-1

"Varför vi alla bör bry oss", filmat föredrag av Johans Rockström och Pavan Sukhdev. Om Agenda 2030, matproduktionen i världen och hur allt hänger ihop. Arrangör: EAT Stockholm Food Forum, 2016. Längd 12 minuter.
http://urskola.se/Produkter/197327-UR-Samtiden-EAT-2016-Varfor-vi-alla-bor-bry-oss

Svenska Naturskyddsföreningen hemsida om jordbruk och mat
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/jordbruk

Svenska Naturskyddsföreningen.  Hundra procent ekologiskt – det agroekologiska och ekologiska jordbrukets roll för livsmedelstrygghet och miljö. Rapport 2013, 42 sidor.
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/hundra_procent_ekologiskt.pdf

Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050. En forskarantologi av Jörgen Larsson, Naturvårdsverket, 2015.
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6653-6.pdf?pid=14404

Världsnaturfondens  köttguide WWF, 2016
http://www.wwf.se/source.php/1595845/14-8929-WWF-Kottguiden_150608.pdf

Global livsmedelssäkerhet, Nottinghams universitet
http://nottingham.ac.uk/globalfoodsecurity/index.aspx

A guerilla gardener in South Central LA, Ron Finley, Ted Talk, feb 2013, 11 minuter
https://www.ted.com/talks/ron_finley_a_guerilla_gardener_in_south_central_la

The case for engineering our food, Pamela Ronald, Ted Talk, mars 2015, 18 minuter.
https://www.ted.com/talks/pamela_ronald_the_case_for_engineering_our_food#t-49727

Sverige måste jobba för att stoppa landgrabbing, artikel, FIAN, nov 2015
http://fian.se/nyhet/debatt-sverige-maste-jobba-for-att-stoppa-landgrabbing/

"Living Planet Report 2016". WWF, 2016. www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1673177-living-planet-report-2016-tva-tredjedelar-av-planetens-vilda-ryggradsdjur-snart-borta
Fullversionen av den engelska rapporten tar upp problematiken kring världens  livsmedelsproduktion. En svensk sammanfattning ska komma i februari 2017.

"Mat på hållbar väg". WWF, 2016. 
www.wwf.se/utbildning/lararrum/1646330-mat-pa-hallbar-vag

Rapport om matsvinnet i Sverige
www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/miljo/matsvinn/slutrapport-matsvinn_160321.pdf

Regeringens proposition ”En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet”  -  januari 2017
www.regeringen.se/artiklar/2017/01/en-langsiktig-livsmedelsstrategi-for-sverige/

Matkassen 2030 - Företaget Axfoods syn på en hållbar livsmedelsstrategi för Sverige
www.axfood.se/matkassen2030