Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

PBL-projekt om globala människorättsliga frågor

Av flera skäl ville vi lärare låta det övergripande temat vara människorättsliga frågor i globalt perspektiv. Dels ville vi ha ett ämnesövergripande tema, dels något som var aktuellt och lämpade sig för informationssökning på internet.

Vi ville med vårt ITiS-projekt se om vi kunde utveckla bra undervisningsmetoder som hjälper eleverna att lära sig att: - Kritiskt granska material - Sovra i olika former av information - Lära sig problematisera - Sätta ihop egna material utifrån befintliga dito - Göra attraktiva presentationer av sina arbeten med hjälp av IT-stöd. - De som har väldigt dålig datavana vill vi hjälpa att lära sig använda Word för att göra attraktiva dokument. - De som har en vana av att använda Word vill vi lära grunderna i att publicera material på internet. Vi var också måna om att låta arbetet präglas av god folkbildningsanda. Av flera skäl ville vi lärare låta det övergripande temat vara människorättsliga frågor i globalt perspektiv. Dels ville vi ha ett ämnesövergripande tema, dels något som var aktuellt och lämpade sig för informationssökning på internet. Vi ville också att ämnet skulle kunna skapa engagemang hos eleverna eftersom det dels gynnar inlärningen och dels är förenligt med vår skolas målsättning.