Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

"Långt borta och nära": med det globala i sikte - den nordiska folkhögskolan och internationalisering

Projekt om hur man arbetar med internationella frågor på folkhögskolorna i Norden genomfört av de nordiska folkhögskoleföreningarna

I detta magasin presenteras  och jämförs erfarenheter av arbetet med internationella frågor på de nordiska folkhögskolorna. Projektet har utformats av en arbetsgrupp med representanter för folkhögskoleföreningarna i Finland, Danmark och Norge samt SFHL i Sverige. Inger Landströrm från Linköpings Universitet har fungerat som vetenskaplig ledare.

Språket är svenska, danska och norska och magasinet omfattar 13 sidor