Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Arkiv - IT-projekt

Visar 15 av 15 träffar på Arkiv - IT-projekt

Sortera på:
 1. Webbildning

  Webbsända föreläsningar om aktuella samhällsfrågor

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-05 Skapad:2012-04-08
 2. Artikel

  "Långt borta och nära": med det globala i sikte - den nordiska folkhögskolan och internationalisering

  Projekt om hur man arbetar med internationella frågor på folkhögskolorna i Norden genomfört av de nordiska folkhögskoleföreningarna

  Källa:

  Uppdaterad:2019-02-04 Skapad:2008-08-22
 3. Artikel

  Vänner eller fiender

  Vad menar vi med "fred"? Hur kan vi arbeta med fredsfrågan inom folkbildningen? Erfarenheter från Färnebo Folkhögskola.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-02-19
 4. Artikel

  PBL-projekt om globala människorättsliga frågor

  Av flera skäl ville vi lärare låta det övergripande temat vara människorättsliga frågor i globalt perspektiv. Dels ville vi ha ett ämnesövergripande tema, dels något som var aktuellt och lämpade sig för informationssökning på internet.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-11
 5. Artikel

  Interkulturell kommunikation

  Studerande vid SVF:s Informationslinje har gjort en webbsida för att locka unga turister från olika delar av världen till Jönköping.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-05
 6. Artikel

  Läs och res! - Res och lär?

  Examensarbete på folkhögskollärarlinjen om resandet som pedagogisk metod

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-10-16
 7. Artikel

  Sociala rörelser och civil olydnad

  en studie av indianrörelsen CONAIE: s protestaktioner

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-10-19
 8. Artikel

  Folkbildning som mothegemonisk praktik?

  Hur förhåller sig folkbildningstraditionen till de framväxande nya sociala rörelserna?

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-11-27
 9. Artikel

  Utbytesprojekt på vems villkor?

  En utvärdering av utbytesverksamhet för Färnebo Folkhögskola

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-05-27
 10. Artikel

  "Open Windows" - kulturmöten och IT-möten

  Hur gör tre lärare något meningsfullt av fem hela tisdagar med 35 studerande, där hälften har svenska som modersmål och den andra hälften är nyligen inflyttad från Burma, Iran, Irak och Thailand?

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-13
 11. Artikel

  Gränslös kommunikation, Marieborgs folkhögskola

  Målet med projektet var att använda IT och engelska språket som kommunikationsmedel för att utbyta tankar och idéer med människor i andra länder. Gruppen har arbetat via nätet, i skrift och med hjälp av digitalkamera, inom tre olika delprojekt.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-06
 12. Artikel

  Hemma och borta

  Vi valde att i ett projekt jämföra levnadsvillkor och förhållanden i Sverige med ett icke västerländsk engelsktalande land.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-11
 13. Artikel

  Kustliv

  Litorina folkhögskolas syfte med projektet var att skapa mötesplatser för personer och organisationer kring Östersjön som skulle kunna fungera som kunskapsspridare.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2003-08-22
 14. Artikel

  Internationella IT-kontakter som didaktiskt instrument

  Projektets syfte var att kursdeltagarna genom att kollektivt och individuellt etablera IT-kontakt med ett annat studerandekollektiv i ett annat land skulle stimuleras och få ökad motivation i de kunskapsområden som utgör linjens kursinnehåll.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-06
 15. Artikel

  Lika olika

  Eleverna arbetar med en jämförelse mellan länder utifrån ett PBL-baserat arbetssätt.

  Källa:

  Uppdaterad:2014-03-28 Skapad:2004-02-12