Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Korpen

Korpen är ett riksförbund som är uppbyggt av hundratals föreningar där all slags träning bedrivs.

Korpen kan också erbjuda flera olika alternativ som kan få arbetsplatser att komma igång och röra på sig och som samtidigt skapar gemenskap och inspirerar till en hälsosammare livsstil. Korpen ger arbetsplatsens medarbetare möjlighet att lära känna varandra på ett nytt sätt genom att till exempel erbjuda gruppträning på lunchen, ett löppass efter arbetsdagens slut eller arrangera cuper i olika former.

Korpen ger också föreläsningar, roliga hälsodagar och kunskapshöjande utbildningar.