Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Lekbanken

Här hittar du lekar för alla tillfällen i olika varianter, för olika ändamål och för olika målgrupper.

 

Övningarna är tänkta för barn men det går att forma lekens regler så de passar din ledarstil, din grupp och dina utrymmen.