Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

GIH

Gymnastik- och Idrottshögskolan är landets enda högskola med inriktning mot fysisk aktivitet, idrott och hälsa såväl med teoretiska som praktiska kursmoment.

Sidan innehåller länkar till aktuella forskningsprojekt.