Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

UEFA

Den europeiska fotbollsfederationen

"UEFA's core mission is to promote, protect and develop European football att every level of the game, to promote the principles of unity and solidarity, and to deal with all question relating to European football"