Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Idrottsforum.org

Idrottsforum.org strävar efter att vara en länk mellan idrottsforskningen och andra som har ett intresse av att diskutera idrottens innehåll och dess utveckling.

Idrottsforum.org är en idrottsportal som behandlar en mängd idrottsvetenskapliga och populärvetenskapliga frågeställningar som tar sin utgång spunkt i samhällsvetenskap och humaniora. Tonvikten ligger på idrottens förhållande till samhället och dess normer, dels samhällets påverkan på idrotten, och dels idrottens roll i samhället.