Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Fritidsledare på fler arenor

Projekt vars syfte var att utveckla/testa metoder för att integrera olika sociala medier i utbildningen av fritidsledare.

Fritidsledare på fler arenor

 

I första hand de yrkesverksamma som studerade halvfart/halvdistans men man hoppades också att i någon mån kunna utveckla nya sätt att kommunicera med helfartsstudenterna.

Genom samtal, diskussioner och eget användande kom man att se dessa kommunikationsvägar som verktyg/arenor bland andra och där gängse förhållningssätt, etik och pedagogiska överväganden i verksamheten i huvudsak räcker till.

Flexlär 2009 - Metodprojekt

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.