Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vår allemansrätt

Vad är ok att göra när vi är i naturen? Vår allemansrätt är vida känd men kunskapen om vad som är tillåtet skiftar. Här tipsar vi om material du kan använda i olika grupper, dessutom på olika språk.

Vår allemansrätt

Nästan 9 av 10 svenskar söker rekreation i skog och mark

Det framgår av rapporten ”Friluftsliv 2018” som innehåller mängder av statistik över svenskars friluftsliv. Läs mer om rapporten på Natursidan

Vad kan du om allemansrätten?

Frågesport - kolla dina kunskaper
Från Håll Sverige Rent

Code of conduct Vad allemansrätten innebär
13 punkter att hålla koll på och bok&affisch att ladda ner. 

Outdoor access rights
Allemansrätten på olika språk från Håll Sverige Rent

Allemansrätten på teckenspråk
Film ca 4 min från Naturvårdsverket

Natur-etik

För att naturen ska kunna vara en tillgång för så många som möjligt krävs det att alla som vistas i naturen visar hänsyn. Några saker att tänka på bland annat för dig som har hund.
Natur-etik från Natursidan

Vad säger lagen?

Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap. 15 § regeringsformen). Men allemansrätten är ingen lag och det finns heller ingen lag som exakt definierar den. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Broschyr: Allemansrätten - vad säger lagen?

Informationsmaterial 

För friluftsorganisationer, naturguider, skolor och andra som arbetar i skog&mark har Naturvårdsverket samlat ihop användbart material: Arbetet med allemansrätten