Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Friluftsfrämjandet

I över hundra år har Friluftsfrämjandet samlat människor som vill ge sig ut i skog och natur.

Startpunkt för allt slags friluftsliv. Du kan söka efter lämplig aktivitet, plats eller ort och efter säsong. Du kan också bli ledare.