Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Dansglädje

"Om det ska vara roligt för dig att dansa, måste andra tycka att det är roligt att dansa med dig"

På sidan finns förutom dansinstruktioner för många olika danser, uppgifter om danskurser och dansevenemang. Instruktionerna är huvudsakligen textbaserade men några videoklipp finns också.