Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Nätverksbyggande för yrkesverksamma fritidsledare

Vara Folkhögskola bygger nätverk för fritidsledare.

Syftet med projektet är att bygga ett nätverk mellan yrkesverksamma fritidsledare med olika inriktning inom yrkesområdet och att förmedla utbildning/fortbildning för samma målgrupp.

Deltagarna möts fysiskt och via nätet under projektperioden. Det finns en positiv inställning på folkhögskolan bland ledning och kolleger och större kunskap och beredskap att starta liknande projekt. Det är dock enbart tänkt som ett komplement till andra sätt att undervisa.