Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Idrottsskador

Genom ämnesövergripande studier kunde studier om data kombineras med humanbiologi och då speciellt kring idrottsskador

På idrottsledarlinjen har det inte funnits någon tradition att arbeta ämnesövergripande, vilket vi ville ändra på. Det främsta skälet till detta var vår egen vilja att hitta nya arbetsformer för att på det sättet kunna samarbeta, tvecklas och inspireras lärare och elever tillsammans. Utöver vår egen ambition att få en mer stimulerande arbetssituation för oss själva såg vi möjligheten att nå följande mål. att ge eleverna en bättre helhets bild av sin utbildning. att få roligare, lärorikare och mer intressanta redovisningar. att på ett mer naturligt sätt nå några av delmålen för Hb respektive data såsom · Lära sej grunderna för en PowerPoint presentation. · Bättra sina kunskaper i att söka information på nätet. · Att spara information från datorn till CD för den kommande redovisningen Human biologi Få fördjupade kunskaper i; · anatomi · idrottsskador · rehabilitering · rörlighetsträning