Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Om elitsatsningar inom idrotten för att få toppresterande barn

Idrotten har många bra sidor, men också många mindre bra. Kaliber i radions P1 har gjort tre program om hur elitsatsningar har påverkat några idrottande barn. I programserien tas även det samhälleliga perspektivet upp och hur barnkonventionen ofta får stå tillbaks för andra intressen, trots att det är ett krav att barns idrott alltid skall utgå från denna. I upplägget finns också med ett program från Kropp och Själ där de tar upp problematiken kring talangjakten bland barn.

Om elitsatsningar inom idrotten för att få toppresterande barn

Att vi vill, vågar och orkar satsa hårt på något är ofta viktigt både för den som gör det och för samhället. Utan dessa satsningar skulle mycket inte bli av. Staten och kommunerna ger vart år idrotten stora summor pengar för att stödja en i grunden viktig verksamhet. Viktig på många olika plan. 2012 var stödet 1.8 miljarder kronor. En genomgripande uppföljning av detta stöd gjordes 2012 av Centrum för Idrottsforskning. Du hittar rapporten HÄR.

I den av staten subventionerade jakten på fler internationella medaljer inom olika idrotter har förbund och föreningar kommit att satsa hårt på att hitta och driva fram talanger. Ibland till ett väldigt högt pris för barn och ungdomar. Samtidigt har svenska landslag kommit att ta många medaljer och få fram nya stjärnor. Så samtidigt som idrottsvärlden kritiseras hårt så lyfter media fram stjärnorna och föreningarna gläds över att det finns föräldrar och andra vuxna som lägger en stor del av sin fritid på att leda barn och ungdomslag. Stjärnglansen som lockar tillsammans med barnens längtan och föräldrars uppoffringar och tränarnas önskan att uppfylla föräldrars, barns och sina egna önskningar om framgång skapar inte sällan en svår situation.

Men vad är det i barnen egentligen längtar efter och hur skall och kan vuxenvärlden hantera barns önskningar och längtan? Och sina egna?

Här är tre program från Sveriges radio om hur fel det kan bli när det går fel. Sedan ett program som handlar om att sökandet efter talanger.

Program 1

http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4372467.mp3

Överbelastningsskador, stressfrakturer och ett skelett som till slut riskerar att gå av - innan du ens hunnit bli tonåring. Men också drömmar om segrar och att kunna ägna livet åt det du älskar, idrotten. Skador hos elitidrottande barn och ungdomar ser ut att öka. Samtidigt saknar många tränare grundläggande idrottsmedicinsk kunskap. Nu varnar forskare och läkare för träning som kan skada barn för livet. Det här är den första delen i Kalibers granskning av barnidrott. Reportrar: Anna Iversen och Maja Lagercrantz

Program 2

http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4384777.mp3

Sömnbesvär, ätstörningar och stressymptom - det är riskerna när barn tränar för att nå eliten tidigt. Nu varnar forskare och läkare för ökad psykisk press, när leken blir allvar. Det här är den andra delen av Kalibers serie om elitidrottande barn och ungdomar. Det här är den andra delen i Kalibers granskning av barnidrott. Reportrar: Anna Iversen och Maja Lagercrantz

Program 3

http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4398370.mp3

I jakten på medaljer använder idrottsföreningar varje år miljontals skattekronor till elitsatsningar på barn och ungdomar. Elitsatsningar som enligt forskare står i strid med Barnkonventionen - och som dessutom inte leder till fler medaljer. Det här är den tredje och sista delen i Kalibers granskning av barnidrott. Reportrar: Anna Iversen och Maja Lagercrantz

Program 4
Sveriges radio om att hitta talanger och börja i tid.

sverigesradio.se/topsy/ljudfil/3473437.mp3

Talangletaren Johan Lager håller på att välja ut talanger till ett nytt elitlag i fotboll. Spelarna är bara sju, åtta år gamla och det är Hammarby fotboll som nu satsar på unga elitspelare. Målet är att träningen ska bli roligare, med mer välutbildade tränare, och barnen ska utvecklas snabbare. Kritiken mot tidig elitsatsning är massiv men Johan Lager förstår inte varför människor blir så upprörda när det gäller fotboll, när man i andra sammanhang i samhället satsar på dem som är duktiga. Kropp & Själ diskuterar idag vilka fördelar det kan ge barn att satsa på en idrott tidigt i livet. Koordination och motorik är något som grundläggs tidigt och inte kan läras på samma sätt senare. Samtidigt visar forskning att det sällan är de barn som är bäst i barnaåren som blir de riktigt stora OS-stjärnorna som vuxna.

TID

Beräknad tid för lektionerna är tre heldagar för den gemensamma processen och en och en timmes lyssning på programmen.

METOD

Här är ett förslag på hur detta kan processas i en klass. Under varje genomlyssning skall var deltagare skriva ner tre frågor som väcks. När de diskuterar i smågrupper skall de först gå en runda och alla i gruppen lägger fram lappen med sina frågor och berättar om de tre frågorna och varför de tycker att det är intressanta frågor. Därefter går man varvet runt och lyfter en fråga per person, sedan ännu ett varv och tar upp nästa fråga till diskussion. Den som äger frågan ansvarar för att föra samtalet kring den.

Gruppens storlek och tiden får avgöra hur många varv man kan göra övningen.
Gruppen väljer ut två frågeställningar som var extra intressanta att prata om och redogör för dem i helgrupp. Berätta också varför just de var extra intressanta och vad de tror att gjorde att just de fick igång samtalet extra bra.

Lektionstillfälle 1

Deltagarna skall ha lyssnat på de första två programmen.
Utöver det smågruppssamtalet och presentationerna som beskrivs ovan görs några helgruppsövningar.

4-hörnsövning. Påstående 1:

Den största skadan på barnen som far illa är:
Hörn 1 – Fysisk
Hörn 2 – Psykisk
Hörn 3 – Social
Hörn 4 – Öppet hörn, kan inte ta ställning.

Stå på linje
Om barnen uttrycker att de vill träna mycket och hårt måste de själva kunna få välja att göra det.
Ena sidan på linjen är Håller med och andra Håller inte alls med.

4-hörnsövning. Påstående 2:

OM det behöver sättas gränser för hur mycket och hur hårt barn skall få träna är det ...
Hörn 1 – Barnet själv
Hörn 2 – Tränaren
Hörn 3 – Föräldrarna
Hörn 4 – Kan inte ta ställning
… som behöver sätta gränserna.

Lektionstillfälle 2

Inför lektionen skall de lyssnat på program 3
Utöver samtalet i smågrupper och presentationen i helklass kan ni diskutera frågor kring vilka roller idrotten fyller i samhället. Hitta argument för att det är en rimlig ekonomisk satsning som görs av staten och hitta argument för att det är orimligt mycket pengar.

Beroende på klass kan det göras i form av ett parlament med två sidor som skall argumentera för sin sak. Var sida får en halvtimme på sig att slipa sina argument.

Lektionstillfälle 3

Inför lektionen skall de ha lyssnat på program 4. Utöver att skriva sina frågor skall de också fundera på om det som de lyssnat på bara är ett problem inom idrotten, eller om det också finns inom andra områden i samhället såsom musik, dans, teater och utbildning.

Efter smågruppssamtalet och presentationen i helgrupp skall de nu fundera på vad som de skulle vilja påverka.

Lista saker som skulle vara viktiga att påverka och kanske förändra gällande alla samtal de haft under dessa tre tillfällen och tankar som väckts när de lyssnat på de fyra programmen. Var deltagare poängsätter tre påståenden. En poäng för tredje viktigast, två poäng för näst viktigast och tre poäng för det som är viktigast att påverka. När alla röstat stryks alla utom de tre eller fyra viktigaste. Ordna gruppen i smågrupper om tre personer. Var grupp får en frågeställning som de under en timme får diskutera hur det skulle gå till att påverka den delen och göra en skiss på en handlingsplan.


SISU har kategoriserat många små korta filmsnuttar från UR:s programserie Idrottens himmel och helvete och gjort en samtalsplan kring dessa – se länken nedan.

http://iof4.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_46073/cf_394/Idrottens_himmel_och_helvete_samtalsplan.PDF

Producent av detta är Jörgen Stigberg vid Hagabergs folhögskola