Vägen till allmän och lika rösträtt

Lektionsmaterialet ”Vägen till allmän och lika rösträtt” bygger på arkivmaterial och ger en nära inblick i hur införandet av dagens demokratiska system gick till för omkring hundra år sedan – och samtidigt väcker frågor om demokrati i dag och i framtiden. 

Vägen till allmän och lika rösträtt

Lektionen är framtagen främst för högstadiet och gymnasiet.