Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Fortiden - fördjupning

10-sidig lärarhandledning om Västerbottens forntid. Handledningen är gjord av Västerbottens museum och vänder sej till grundskolans lärare.

Ur texten från museet: "Materialet bygger till stor del på läromedlet SPÅR som tagits fram av Västerbottens museum för att fylla det behov som funnits av ett regionalt läromedel. De traditionella läroböckerna inrymmer många typer av kulturspår som inte alls återfinns i Västerbotten. Men trots att det varken finns runstenar eller fornborgar i vårt län så betyder det inte att det inte funnits människor här eller att det inte finns någr kulturspår. Spåren ser bara annorlunda ut. Vi vill på detta sätt kan vis att Västerbotten är ett rikt kulturlandskap och berätta om hur våra förfäder levde och om spåren de lämnat efter sig"