Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Historia.se

Svensk historisk statistik främst ur historisk ekonomisk aspekt.

Hur många hemmafruar fanns i Sverige 1850, och hur såg anställdas löner ut vid samma tid? Detta och mängder med annan statistik kan du hitta här.

Vill du läsa mer finns gedigna litteraturlistor inom varje ämne.