Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vasas historia

Vasa är en riktig skattkammare som visar på en rik historia om från hur Stockholm såg ut på 1600-talet till arbetet på Skeppsgården och hur livet kunde te sig ombord på ett krigsskepp.

Vasas historia

På sidan skola finns svar på de vanligaste frågorna om Vasa. Här finns också lektionsmaterial om dykarklocka, maten och sjukdomar på skeppet.

Översättningar finns på fyrtio olika språk.