Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Källor till invandringens historia 1840 - 2000

Invandrare har i alla tider kommit till Sverige. I våra arkiv finns många och tydliga spår av migrationen, men det kan vara svårt att hitta rätt i källmaterialet. Denna arkivguide av Lars Hallberg har skrivits för att vägleda både den som studerar invandringsfrågor i allmänhet och den som är intresserad av enskilda människoöden.

Källor till invandringens historia 1840 - 2000

Boken finns i nätbokhandeln och på biblioteken.