Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Var våra vikingar verkligen hedningar?

En kritisk analys av källorna till den svenska hedendomen och den nordiska mytologin.

Var våra vikingar verkligen hedningar?

Artikeln ifrågasätter källorna till och problematiserar vår bild av den svenska vikingatida hedendomen och hur kristendomen ersatte asatron.

Författaren är tidigare gymnasielärare i historia och religion på De la Gardieskolan i Lidköping.