Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Fornsök

I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka efter information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Även fyndigheter från våra sjöar och hav finns med såsom lämningar av förlista fartyg, påspärrar och försvunna hamnanläggningar.

Här finns uppgifter om äldre boplatser, runstenar och hällristningar, såväl som om gruvor, torp och avrättningsplatser. Tidsspannet är stort, från äldsta stenålder till 1800-1900-tal. Fornsök har också arkeologiska fyndigheter från våra hav och sjöar, även med information om lämningar av förlista fartyg, försvunna hamnanläggningar och pålspärrar. Sökgränssnittet utgår från mycket detaljerade kartor och sjökort. Flera olika sökmöjligheter finns.