Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

ArkivDigital

Innehåller digitaliserat historiskt källmaterial med förbättrad läsbarhet. Målsättningen är att fotografera alla Sveriges kyrkoböcker; husförhörs- flytt- födelse- vigsel- och dödlängder.

ArkivDigital är en betaltjänst med mer än 78 miljoner högupplösta färgbilder, 600 000 nya bilder per månad. Här finns också  foton på gårdar och olika typer av handlingar t.ex. kyrkböcker och bouppteckningar

Materialet är fotograferat (ej skannat) resultatet är skarpa och bra kopior som underlättar läsningen.