Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Populär Historia

Tidskriften Populär Historia har en omfattande sida på nätet med ett stort artikelarkiv.

Tidigare publicerade artiklar finns fritt tillgängliga. Bara att söka, läsa och lära!

Det finns också frågesport, expertsvar på läsarfrågor med mera.