Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Nättidningen Svensk Historia

En elektronisk nyhetstidning om svensk historia.

Innehåller nyheter från bland annat universitet, museer och myndigheter samt artiklar från ett antal dagstidningar. Även aktuell forskning, museiutställningar och ny litteratur finns med. Svensk Historia.nu uppdateras flera gånger i veckan.

Missa inte deras länksamling, en riktig guldgruva!