Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Historiska kartor över Sverige

För den som vill söka efter äldre ortnamn, fornminnen eller kulturhistoria så kommer här några värdefulla tips. Användbart för släktforskare och alla som är intresserade av lokalhistoria.

Historiska kartor över Sverige

Lantmäteriets Historiska kartor innehåller skannade kartor från Lantmäteriets unika kartsamling från år 1628 och fram till 1928. Här finns bl.a. jordeböcker, sockenkartor, häradskartor och generalstabskartor, samt texter i anslutning till dessa. Avancerad sökning. Här väljer du ur vilken aspekt du vill studera ortnamn; kartor och historia. Du kan även söka efter arkeologiska fynd.

Inte fullt så gamla är fotona som presenteras i Eniros kartsök. Här visas svartvita foton från 1955-1967 bredvid dagens kartvy. Det är flygfoton av 1730 tätorter runt om i Sverige. Sök på ett gatu- eller ortnamn och jämför nutid med dåtid. 

Om det är arkeologiska fynd som lockar kan man prova FMIS - Fornsök
som även kan nås via Riksantikvarieämbetets hemsida.


Sveriges äldsta storskaliga kartor
12 000 kartor med textbeskrivningar från 1600-talets (1630-1655) Sverige. Ett unikt material som i detalj visar och beskriver byar, gårdar, broar, kyrkor, kvarnar m.m. Man kan söka via karta, via olika register eller fritextsöka i originaltexterna. En särskild plug-in(DjVu) måste laddas ner (gratis) för att man ska kunna studera kartbilderna.


Sägner och dialekter

Via Sägenkartan kan du leta upp vad för slags berättelser det finns i din hembygd om oknytt, jättar och andra väsen. 

SOFI - Institutet för Språk och Folkminnen som står bakom Sägenkartan här ovan har även kartor över dialekter, folkminnen eller namn på olika platser i Sverige.

Kringla hjälper dig att leta..

bland samlingar i arkiv och museer. Här finns många kartor. Skriv kartor i sökrutan och komplettera med valfritt område till vänster. Du kommer till Kringla här