Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Historical maps

Historien speglat genom olika historiska kartor. Här finns en stor samling kartor från flera olika världsdelar.

Historical maps

En samling av historiska kartor ur "Perry-Castañeda Library Map Collection". Olika teman och epoker tas tas upp. De flesta kartorna är skapade i skiftet 1800 - 1900-talet. Antalet kartor som finns under respektive resurs står inom parentes.

Missa inte de tematiska kartorna inom ämnen som:

Climate, Energy, Ethnography, Industry and Economy, Land Use, Military, Population och Art(!)