Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Interkulturellt historiskt lärande

Utifrån sex lektioner om slavhandeln diskuteras interkulturell historiesyn. 

Interkulturellt historiskt lärande

Att kunna navigera i en globaliserad värld och ett mångkulturellt samhälle via en historisk interkulturell kompetens ger en tolkningsberedskap som gäller oavsett tid och rum. 

Frågor som tas upp i lektionerna:
Vad krävs det för att kunna byta perspektiv och leva sig in i historiska människors liv?

Är det viktigt för oss idag att kunna byta perspektiv och leva oss in i människors liv inom ramen för
det transatlantiska slaveriet? I så fall: varför?

Ett lektionsmaterial klart att laddas ner