Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Historiebruk

Om synen på vår historia och hur den kan användas beroende på i vilken tid och vem som berättar.

Historiebruk

Stegvisa korrigeringar i bild- och språkbruk kan påverka vår uppfattning av historien och vad som hänt. I tider av samhällelig oro har dessa perspektivförskjutningar varit särskilt tydliga. Historien kan brukas olika beroende på vilken bild man vill framställa. 

Fotot här ovan är från Blodbadet på Gustav Adolfs torg i Stockholm 5 juni 1917.
Källa: Stockholmskällan

Vad är grejen med historiebruk?


En introduktion för gymnasiet av historielärare Mattias Axelsson. 2017 ca 6 min.

Samtal med historielärare 
Jenny Edvardsson, historielärare på Wendesgymnasiet i Kristianstad, Andreas Wihlborg, lärare på Katrinebergs folkhögskola, i ett samtal om historiebruk. De diskuterar varför det är viktigt att deras elever och deltagare får lära sig om historiebruk samt hur de går tillväga för att undervisa i detta. De berör också vikten av att vara källkritisk, samt hur historiebruk och maktutövande hänger ihop. UR 2016, 16 min.

Lektionsmaterial

Historiens historia 
Bildspel om olika synsätt och tolkningar av historien av historielärare Håkan Danielsson

Nationalism och historiebruk
Vad är det som gör att det är så lätt att med historiens hjälp övertyga både sig själv och andra?
Olika exempel med spel och övningar från Levande Historia. 

För mer material och filmer rekommenderas SO-rummets sida om historiebruk 

Skrifter som diskuterar historiebruk

Aktuellt om historia. Historielärarnas förening. Skriftserien utkommer oregelbundet med några nummer per år. 

Historisk tidskrift 
Svenska Historiska föreningen

Fördjupning - texter att läsa direkt

Makt myter och hisitoriebruk: historiska problem i belysning

Brukade bilder: södra Skandinaviens hällristningar ur ett historiebruksperspektiv

Historiemedvetande, historiska medier och historieundervisning

Det historiska perspektivet 


Relaterat material från Folkbildningsnätet

Granska bilden