Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Om svensk kvinnohistoria

Kvinnsam vid Göteborgs universitetsbibliotek har skapat ett gediget material om den svenska kvinnorörelsens historia

Om svensk kvinnohistoria

Fem portaler guidar genom historien, med hjälp av material från samlingarna samt nyskrivna texter.

 

Här finns en ingång till Kvinnsams alla delar; dels de tematiska portalerna, men även till historiska fotografier, tidskrifter, handskrifter och årtalslistor.

När hände vad?
1845, 1921 och 1971 var viktiga år i svensk kvinnohistoria. Dessa och fler viktiga årtal finner man i årtalslistorna från Kvinnsam. Här har man delat upp årtalen inom områdena Allmänt, Arbete och ekonomi, Social- och familjepolitik, Utbildning, Första kvinnan samt EU-direktiv.

Kvinnsam