Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Kvinnohistoriska samlingarna

Olika portaler som beskriver den svenska kvinnorörelsens historia och bygger på material från de egna samlingarna. Webbplatserna förväntas vara till nytta för studerande och lärare inom folkhögskolor och annan gymnasie- och vuxenutbildning samt för alla som är intresserade av kvinnohistoria.

Kvinnohistoriska samlingarna

Årtalslistor

När hände vad för kvinnorna i Sverige? Listan visar viktiga årtal vad gäller kvinnohistoria och jämställdhet i Sverige.Det finns också listor som är uppdelad i följande kategorier: Allmänt, Arbete och ekonomi, Social- och familjepolitik, Utbildning, Första kvinnan och EU-direktiv.

Till årtalslistorna

Kvinnors kamp för kunskap

Webbplatsen innehåller historik som redogör för sambandet mellan kvinnoemancipation, medborgarskap och utbildning, om flickskolornas framväxt och om kvinnornas intåg på universiteten.Här kan t.ex. brev och protokoll från Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad och Kvinnliga akademikers förening, läsas i fulltext. Det finns också årtalslista, fotografier m.m. 
Till Kvinnors kamp för kunskap

Kvinnor i arbete 

Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs Universitets portal om svenska kvinnor i arbete. Den innehåller nyskriven historik med tonvikt på 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Här finns årtalslista, fotografier, porträtt av enskilda kvinnor etc. 
Till Kvinnor i arbete.


Kvinnors kamp för rösträtt

Portal om Kvinnors kamp för rösträtt lanserad av Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Portalen innehåller en redogörelse för den verksamhet som bedrevs av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR, och biografier om viktiga personer. Här finner man också inskannade tidskriftsartiklar, riksdagsmotioner, pamfletter och annat kampanjmaterial, och ett stort antal fotografier, material som finns i Kvinnohistoriska samlingarnas arkiv. En tidslinje berättar om viktiga årtal i Sverige och övriga världen.

Kvinnor och fred

Sedan slutet av 1800-talet har kvinnor organiserat sig i särskilda fredsföreningar, både internationellt och nationellt. Historien om kvinnors kamp för fred åskådliggörs här med hjälp av nyskrivna texter, gamla dokument, fotografier och annat material. Tonvikten ligger på sent 1800 fram till Andra världskriget.

Till kvinnor och fred