Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Källkritik, historiebruk & rasism

I detta interaktiva material prövas förmågorna källkritik och historiebruk, båda viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati.

Källkritik, historiebruk & rasism

I materialet får man stifta bekantskap med fem historiska händelser som kopplar till olika former av rasism.

Nomadskolan 1918 (rasism mot samer) 
Lägerskolan 1943 (antiziganism)
S:t Barthelemy 1830 (afrofobi)
Bollhusmötet 1939 (antisemitism)
Moskébygget 1995 (islamofobi)

Till varje händelse finns det olika typer av källmaterial som berättar om händelsen ur olika perspektiv.