Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Svenskt Kulturarv

Ett skyltfönster för miljöer, föremål, slott och andra kulturhistoriska platser. Svenskt Kulturarv finns även som app, kolla och se vad som finns i din närhet?

Svenskt Kulturarv

Här synliggörs hela landets kulturarv och den kunskap som finns på svenska museer. Svenskt Kulturarv vill öka intresset för historia och kulturarv och har ca 250 institutionella medlemmar som tillsammans representerar drygt 300 besöksmål.