Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek dokumenterar hela den svenska arbetarrörelsens historia genom sina tusentals arkiv från politiska, fackliga och andra organisationer inom arbetarrörelsen.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Omfångsrika samlingar av fotografier och diabilder, affischer, filmer, ljudupptagningar, fanor, märken och föremål förmedlar kompletterande historisk information. 

Här finns de tryckta källorna till arbetarrörelsens historia, kongresstryck, protokoll, verksamhetsberättelser, fackförbundspressen och alla socialistiska rörelsers tidningar och tidskrifter. Ämnesmässigt är litteraturen dock långt mera vittförgrenad, biblioteket kan beskrivas som ett allmänt samhällsvetenskapligt bibliotek.