Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Mina rötter

Ett projekt som syftar till att via data- och digital teknik i undervisningen möjliggöra ett aktivt skapande och dokumenterande som är anpassat till ”brukarnivå”.

Det kan handla om att beskriva och dokumentera sina egna ”rötter” eller som alternativ en person med ett förflutet i Katrineholms historia. Projektet syftar till att samarbeta med de redan existerande projekten ASKOL (Arkiv System Katrineholm On Line) och ARKION (Riksarkivet) Genom en sådan ”levandegjord släkt-forskning” skulle också naturliga och regelbundna kontakter med dessa system kunna tillföra undervisningen inom respektive ämnesområden på allmän kurs i Katrineholm stora resurser. Samtidigt som det på ett naturligt sätt skulle bidra till att bryta det ”stängda klassrummets pedagogik”.