Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Poddradio - Historia nu

Varje vecka intervjuas historiker, journalister, författare och museifolk om spännande historiska personer och händelser – från forntiden fram till modern tid. 

Poddradio - Historia nu

En podd för historieälskare.