Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Då.nu

Materialet är en nätbaserad historisk tidslinje som skapar en sammanhållen och bred bild av viktiga historiska händelser i hela världen under de senaste tusen åren.

Då.nu

För närvarande täcker då.nu tidsperioden 1000-talet e.Kr. till nutid. Förhoppningsvis kommer tidslinjen i framtiden sträcka sig ända från Big Bang.

Idag går de flesta länkarna till källor på Wikipedia, men utvecklingen leder förhoppningsvis till att det i framtiden blir en större spridning på källorna.

Producerat för folkbildningens öppna lärresurser 2010

Creative Commons License
Materialet är licenserat som Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.