Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökträffar på Historia

Visar 15 av 129 träffar på Historia

Sortera på:
 1. Webbsida

  Göteborgs stadsmuseum - föremål

  Föremåls- och bilddatabas.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-08 Skapad:2012-04-13
 2. Webbsida

  Hansestaden Visby

  Visby är ett av Sveriges världsarv. Under 1100- och 1200-talet fick gotländsk handel och sjöfart en viktig roll i Östersjöområdet. Här beskrivs vad som är typiskt för en medeltida handelsstad; ringmur, gatunät, packhus och kyrkor.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-08 Skapad:2011-08-18
 3. Webbsida

  Kultur på Gotland

  Om medeltida kyrkor, medeltida hus och annat historiskt intressant på Gotland. Korta beskrivningar med bilder finns till en klickbar karta.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-08 Skapad:2007-07-08
 4. Webbsida

  Järnriket

  Järnriket är ett undervisningsmaterial och skildrar aspekter av livet i Gästrikland under 2000 år.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-08 Skapad:2004-11-24
 5. Webbsida

  Blekinge museum

  Om det forna danska landskapet och hur det försvenskades. Om runstenar, pest, båtritningar, båtmansrullor och världsarv. Här finns mycket att läsa och titta på.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-03-08 Skapad:2012-04-13
 6. Webbsida

  Eketorps borg

  Eketorps borg är en helt utgrävd fornborg där muren och husen har återskapats direkt på fornlämningen.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-08 Skapad:2010-03-31
 7. Webbsida

  Vitlycke museum

  I Tanums världsarvsområde ligger Vitlycke museum, ett informationscentrum för hela världsarvsområdet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-08 Skapad:2007-02-02
 8. Webbsida

  Bohusläns museum

  Bohusläns museum ger korta introduktioner till Bohuslän

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-08 Skapad:2007-02-02
 9. Webbsida

  Bohusläns hembygdsförbund

  Bohusläns hembygdsförbund arbetar för att hembygdens kultur- och naturarv brukas, bevaras och på olika sätt tillgängliggörs.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-08 Skapad:2007-02-02
 10. Webbsida

  Albertus Pictor

  Denna webbplats uppmärksammar kyrkomålaren Albertus Pictor. Texter om hans liv, filmklipp från kyrkor.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-03-03 Skapad:2009-04-15
 11. Webbsida

  Fornsök

  I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka efter information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Även fyndigheter från våra sjöar och hav finns med såsom lämningar av förlista fartyg, påspärrar och försvunna hamnanläggningar.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-03 Skapad:2004-02-26
 12. Webbsida

  Vikingareservat - Fotevikens museum

  Vikingareservatet i Foteviken är ett ”living history museum”, ett museum som strävar efter att levandegöra historien genom rekonstruerade miljöer, i detta fall en tättbebyggd handelsplats i början av 1100-talet. I fokus är Skånes vikingatida historia.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-03 Skapad:2008-10-25
 13. Webbsida

  Rökstenens ruininskrift ändrar bilden av vikingatiden

  Rökstenen vid sjön Tåkern i Östergötland är en av de mest kända runstenarna i världen. I tidskriften Futhark presenteras en ny tolkning av inskriften som helt bryter med en hundra år lång tolkningstradition. Vad som förut uppfattats som anspelningar på hjältedåd, kungar och krig, ska i stället handla om själva minnesmärket.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-03 Skapad:2016-05-27
 14. Webbsida

  Kulturen i Lund

  Museet som till viss del ägnar sig åt arkeologisk verksamhet. Den permanenta utställningen Metropolis bygger till stor del på de spännade fynd som Kulturens arkeologer gjort i Lund med omnejd. Här finns en mängd material, bl.a en fynddatabas och filmer på utgrävningar.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-03 Skapad:2007-01-22
 15. Webbsida

  Schwedenstrasse

  Schwedenstrasse är en ca 700 kilometer lång kulturhistorisk rutt i Mecklenburg-Vorpommern och Brandenburg som anknyter till den s.k. ”svensktiden”. Sidan bjuder på intresseväckande tidslinjer om historiska personer och händelser och tillgång till fördjupande texter.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-02 Skapad:2008-11-10