Sökträffar på Historia

Visar 15 av 1207 träffar på Historia

Sortera på:
 1. Video

  Nationen : Kvinnorna före dig

  Varför står det så lite skrivet om kvinnor i historieböckerna? När man läser svenska historiebeskrivningar kan man få intryck av att kvinnor inte gjort så mycket. Men kvinnor har varit aktiva i samhällsutvecklingen och jobbat med samma saker som män. Här får vi höra om kvinnor som reste runstenar på vikingatiden, arbetade på 1500-talet och influerade akademin under 1800-talet. Journalisten Lina Thomsgård diskuterar strategier och metoder för att synliggöra kvinnor som hamnat i skymundan.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-08-18 Skapad:2017-04-19
 2. Video

  Nationen : Världens fredligaste land

  Sverige sägs ha en tradition av neutralitet som inneburit att svenskarna ställer sig utanför väpnade konflikter. Uppfattningen om att Sverige har varit neutralt i de stora världskrigen tycks allmänt accepterad. Men stämmer det verkligen att Sverige aldrig tagit ställning i något krig? Komikern Aron Flam undersöker den svenska neutraliteten. Det visar sig vid närmare efterforskning att Sverige inte varit helt opartisk i historiska konflikter.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-08-18 Skapad:2017-04-26
 3. Video

  Nationen : Nationalstaten

  Varifrån kommer föreställningarna om Sverige och vad som är svenskt? Hur har dessa föreställningar påverkat historien? Skådespelaren och komikern Mustafa Al-Mashhadani träffar Marie Johansson Bergman som berättar om hur hon som barn sattes i fosterhem istället för att få tas om hand av sina släktingar på grund av att de var resande. 88-årige Vello Noodapera berättar om hur han som barn under andra världskriget flydde med båt från Estland och skapade sig ett liv i Sverige. Professorerna Paulina de los Reyes och Sverker Sörlin diskuterar ideologiska och politiska motiv bakom idén om nationalstaten Sverige.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-08-18 Skapad:2017-04-12
 4. Video

  Nationen : Svensk slavhandel

  Ön Saint-Barthélemy i Karibien var en svensk koloni mellan 1784 och 1878. Kolonin är ett exempel på Sveriges delaktighet i den transatlantiska slavhandeln. Journalisten Judith Kiros reser till Saint-Barthélemy för att se spåren efter Sveriges koloniala historia. Samtidigt diskuterar Kitimbwa Sabuni, talesperson för Afrosvenskarnas riksförbund, och forskaren Ylva Habel den svenska slavhandeln. Vilka var motiven för transatlantisk slavhandel? Och hur kan vi förhålla oss till den delen av historien idag?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-08-18 Skapad:2017-03-22
 5. Video

  Nationen : Skitåret 1917

  Under första världskriget led Sverige av hungersnöd och arbetarklassen svalt. 1917 inledde Sveriges arbetarklasskvinnor våldsamma hungerkravaller som låg på gränsen till revolution. Dessvärre nämns sällan arbetarkvinnornas hungerupplopp i beskrivningar av Sveriges demokratiprocess. Folkmusikern Sara Parkman besöker Söderhamn för att se var hungerprotesterna inleddes och berätta om kvinnor som kämpade för bröd och fred.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-08-18 Skapad:2017-03-08
 6. Video

  Vägen till Nobelpriset : May-Britt Moser

  May-Britt och Edvard Moser fick Nobelpriset i medicin 2014. De hade upptäckt vilka celler som utgör ett positioneringssystem i hjärnan: vår inre kompass. Genom forskning på möss kunde paret Moser och deras team visa vilka delar av hjärnan som samarbetar och styr hur vi kan orientera oss i rummet. Deras upptäckt har stor betydelse för bland annat kampen mot Alzheimers sjukdom.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-08-18 Skapad:2015-11-22
 7. Video

  Vägen till Nobelpriset : Shinya Yamanaka

  Shinya Yamanaka fick Nobelpriset i medicin 2012. Han har i sin banbrytande forskning lyckats utveckla stamceller från vanliga kroppsceller. Stamceller har två egenskaper som skiljer dem från andra celltyper. De kan dels genomgå ett obegränsat antal celldelningar, dels mogna till flera celltyper. Därför tror man att stamceller kommer att kunna bota många sjukdomar i framtiden. Shinya Yamanakas upptäckt är ett stort steg på vägen.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-08-18 Skapad:2015-12-06
 8. Video

  Vägen till Nobelpriset : Svante Arrhenius

  Svante Arrhenius fick Nobelpriset i kemi 1903. Han förenade kemi och fysik på ett banbrytande sätt. Genom sina experiment med salt i vatten och elektricitet kunde han visa hur och varför kemiska föreningar ändrar egenskaper när de löses upp i ett lösningsmedel. Svante Arrhenius har betytt mycket för både miljö- och läkemedelsforskning. Han var också den första forskaren som förutsåg växthuseffekten.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-08-18 Skapad:2015-10-18
 9. Video

  Vägen till Nobelpriset : Marie Curie

  Marie Curie tilldelades som första kvinna Nobelpriset i fysik 1903. Åtta år senare fick hon även Nobelpriset i kemi. Efter ett både snillrikt och tungt arbete hade hon lyckats hitta två nya grundämnen: polonium och radium. Radium kunde användas för att rädda liv i strålbehandling mot cancer, men det var också ett livsfarligt ämne eftersom man i början inte förstod hur farlig strålningen var. Marie Curie var också den som gav namn åt radioaktiviteten. Hon kom att bli en ikon som kvinna och forskare, en roll hon aldrig trivdes med.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-08-18 Skapad:2015-10-25
 10. Video

  Vägen till Nobelpriset : Robert Wilson och Arno Penzias

  Robert Wilson och Arno Penzias fick Nobelpriset i fysik 1978. Deras upptäckter av mikrovågor bevisade teorin om big bang som nu blev den dominerande förklaringen till universums födelse.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-08-18 Skapad:2015-11-01
 11. Video

  Vägen till Nobelpriset : Gertrude Elion

  Gertrude Elion fick Nobelpriset i medicin 1988 för att ha utvecklat läkemedel mot bland annat leukemi, herpes och malaria. Hennes upptäckter har också bidragit till att förenkla organtransplantationer. Gertrude Elion är ovanlig som Nobelpristagare eftersom hon inte hade någon högre akademisk utbildning och hela sitt liv arbetade på ett läkemedelsföretag.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-08-18 Skapad:2015-11-08
 12. Video

  Vägen till Nobelpriset : Niels Bohr

  När man trodde att man hade upptäckt allt inom den klassiska fysiken dök det upp en ung dansk forskare som bevisade motsatsen. Niels Bohrs atommodell som förklarade hur atomerna är uppbyggda slog ned som en bomb i forskarvärlden och öppnade för utvecklingen av kvantfysiken. Bohrs atommodell används än idag. Niels Bohr fick Nobelpriset i fysik 1922.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-08-18 Skapad:2015-11-15
 13. Video

  Lagom mycket finsk : Skogsfinnarna

  Skogsfinländarna var folk från östra Finland som flyttade till Sverige på 1500- och 1600-talen för att idka svedjebruk. De var ett mytomspunnet folk som bevarade sina seder, sin folktro och sitt språk i flera hundra år. Visste du att det talades finska i Värmland ända in på 1950-talet? Att det fanns skogsfinska besvärjelser för allt från att förbättra sviktande potens till att bota kossans kolik?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-08-17 Skapad:2016-09-14
 14. Video

  Lagom mycket finsk : Det nya fosterlandet

  Cirka 80 000 finska flyktingbarn kom till Sverige under andra världskriget. Vi träffar bland annat Sinikka Ortmark-Stymne, som kom ensam till Sverige som åttaåring och återvände hem ett år senare, när allting hade förändrats. På 1960- och 1970-talen var det finländarna som utgjorde den största gruppen invandrare till Sverige. I Finland fanns inte jobb åt alla och lönerna var sämre än i Sverige.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-08-17 Skapad:2016-09-14
 15. Video

  De obekväma : Foujan Rouzbeh

  Foujan Rouzbeh är aktivist och kämpar för att Sverige ska öppna sina gränser, för alla. Hon är en av initiativtagarna till det uppmärksammade "hijabuppropet" som lyfte problemen med hatbrott mot kvinnor som bär slöja. Vi möter henne när hon är på Migrationsverkets förvar för att hjälpa en asylsökande som fått avvisningsbeslut, när hon demonstrerar mot nazismen och när hon jobbar med "Flyktingbloggen".

  Källa:

  Uppdaterad:2017-08-17 Skapad:2014-05-14