Sökträffar på Stress och utbrändhet

Visar 15 av 32 träffar på Stress och utbrändhet

Sortera på:
 1. Ljud

  Mifforadio : Stress

  Vad gör dig stressad? Hur gör du för att motarbeta stressen? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-09-14 Skapad:2016-04-10
 2. Ljud

  Didaktorn : Att trilla dit

  Hur kan man som lärare rädda en situation när man känner att man passerat en gräns? Eller "när vi trillar dit" som psykologen Bo Hejlskov Elvén kallar det. Han är mest känd med begreppet lågaffektivt bemötande och anlitas av skolor och myndigheter för utbildning i konflikthantering. Här intervjuas han om stunden när en konflikt precis har eskalerat och man som lärare vet att man varit en bidragande orsak. Enligt Hejlskov Elvén är det viktiga inte att visa att vi har rätt utan att se till att det blir rätt nästa gång en liknande situation uppstår. Och ett förlåt är mer värt än en hård fasad.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-09-09 Skapad:2016-11-21
 3. Ljud

  Bildningsbyrån - hälsa : Kan man tänka sig frisk?

  Är det våra tankar som avgör om vi blir friska eller sjuka? Begreppet placebo är väl belagt och innebär att den som tror att han fått en medicinsk behandling tenderar att bli frisk även om behandlingen i sig varit helt verkningslös. Nu lanseras också begreppet nocebo. Det är placebos elaka tvilling, alltså det fenomen som gör att när vi har negativa förväntningar så blir vi också sjuka. För vissa cancersjukdomar kan man ta prover för att kontrollera om man fått sjukdomen, till exempel är PSA-prov för att ta reda på om man har prostatacancer. Vi talar med Jan Erik Johansson, professor i urologi, som menar att det inte är klarlagt att det verkligen är bra att leta efter en cancer som man kanske aldrig kommer att få symptom av. Vi träffar också en kurator på en urologmottagning som berättar vad det kan betyda att få en cancerdiagnos, och patienten Leif, som ger vår reporter råd om huruvida han ska ta sitt PSA-prov eller ej.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2008-12-03
 4. Ljud

  Bildningsbyrån - ledarskap : Vanmakt

  Det finns tillfällen när ledare upplever ett misslyckande och hamnar i en känsla av vanmakt. Vi möter en rektor, en politiker och en psykolog som känner till situationer som skapar vanmakt, men som också vet något om hur det går att förändra sin situation. Samtidigt som Elisabeth Almér blev rektor på Vårfruskolan i Lund sjönk elevantalet markant och hon blev tvungen att avskeda personal. Elisabeth upplevde en så ansträngd situation att hon fick be om hjälp. Med handledning kunde hon lära sig att inte ta problematiken personligt. När officeren Thomas Lantz på 90-talet började som kommunpolitiker i Ystad pekade han till en början med hela handen. Idag har han lärt sig att allt inte måste bestämmas genast och att uppskatta den demokratiska processen. Psykologen Birgitta Ahltorp som är specialist på arbetslivets psykologi menar att konsten att hantera vanmakt är att hålla isär vad som är reaktioner på den funktion man har som ledare och på den människa man är.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-06-21 Skapad:2010-02-10
 5. Ljud

  Bildningsbyrån - ledarskap : Den kvinnliga ledaren

  Bara en av fyra chefer i Sverige är en kvinna. Vad innebär det då att vara kvinna och ledare när mannen oftast är norm? Och vad krävs för att ledare ska kunna utvecklas inom genusområdet? Salomeh Tafazoli arbetar som chef på Volvo lastvagnar och är prisad som en av Sveriges främsta unga kvinnliga ledare. Vi följer med henne under en helt vanlig arbetsdag. Barbro Dahlbom-Hall ger kurser och har skrivit böcker om ledarskap utifrån ett genusperspektiv. Hon menar att manliga och kvinnliga ledare bedöms efter olika måttstockar, att kvinnor granskas hårdare än män, och att det idag är viktigare att ge män genuskunskap. Ulf Tomner är fastighetschef på Statens fastighetsverk och deltar i en ledarskapsutbildning som handlar om att leda som man. Genusperspektivet har gjort att han förstår ledarskapsbeteende på ett tydligare sätt och lär sig se hur manligt dominerande mönster påverkar hur vi jobbar, umgås och utvecklas.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-20 Skapad:2010-05-19
 6. Video

  UR Samtiden - Stressforskningsdagen 2016 : Stressar vi oss sjuka?

  Professor Hugo Westerlund vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet beskriver de vanligaste orsakerna till stress och ohälsa och vilka skillnader som finns mellan olika grupper i samhället. Det handlar om obalans mellan arbete och privatliv och hur man försöker pussla ihop alla delar för att få det att fungera. Inspelat den 16 november 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-11 Skapad:2017-01-27
 7. Video

  UR Samtiden - Stressforskningsdagen 2016 : Att lägga livspusslet

  Constanze Leineweber vid Stressforskningsinstitutet berättar om konflikten mellan arbete och familj som kan skapa stress och ohälsa. Konflikterna kan delas in i tre olika kategorier; tid, belastning och beteende. Hon berättar också om statens roll, individens ageranden och företagens syn på medarbetare och jämför med hur det ser ut i andra länder. Inspelat den 16 november 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-11 Skapad:2017-01-27
 8. Video

  UR Samtiden - Stressforskningsdagen 2016 : Kombinera arbete och familj

  Arbete och familj kan hamna i konflikt men de kan också berika varandra. Forskaren Helena Falkenberg berättar om att varje roll man har tar resurser i form av tid och energi men att varje roll också kan ge resurser. Inspelat den 16 november 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-11 Skapad:2017-01-27
 9. Video

  UR Samtiden - Stressforskningsdagen 2016 : Vad betyder arbetstiderna?

  Göran Kecklund är forskare vid Stressforskningsinstitutet och redovisar siffror på hur många som är i riskzonen för stress. Han berättar om vikten av återhämtning för att skapa balans i livet och om att det vi ägnar oss åt på fritiden kan vara lika stressande som arbetet. Svag återhämtning över tid leder till ohälsa med ökad risk för hjärtsjukdom, långtidssjukskrivning och arbetsolyckor. Inspelat den 16 november 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-06-11 Skapad:2017-01-27
 10. Video

  Rektorerna - om ledarskap : Att leda i motvind

  Möte med Dan Eliasson, Försäkringskassans generaldirektör. En chef kan tvingas ta beslut som går mot de egna värderingarna, som gör människor besvikna. Andra beslut kan innebära att organisationen får massiv kritik. Hur motiverar man sina anställda att fortsätta gå till jobbet trots detta? Men generaldirektör Dan Eliasson gillar att vara chef i motvind.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-27 Skapad:2013-01-27
 11. Video

  Rektorerna - om ledarskap : Att våga sticka ut

  Möte med Fredrik Svensson, VD för Rektorsakademien utveckling. Utan någon som helst erfarenhet av att jobba i skolan tackade han ja till att bli rektor för en skola som krävde stora förändringar för att överleva. Hans bakgrund som yrkesofficer och IT-entreprenör väckte oro i kollegiet. Varför tackar man ja till att bli chef i en organisation som man inte har någon erfarenhet av? Och hur får man med sig sin personal när ens första drag är att avskeda personal?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-27 Skapad:2013-02-03
 12. Video

  Rektorerna - om ledarskap : Spela på bästa fot

  Vad finns det för likheter mellan att coacha ett fotbollslag och att leda en skola? Möte med Pia Sundhage, förbundskapten för svenska damlandslaget i fotboll. En av världens mest framgångsrika fotbollstränare. Hur man svetsar samman ett gäng starka individualister till ett lag. Vilket ansvar kan läggas på varje enskild spelare?

  Källa:

  Uppdaterad:2017-05-27 Skapad:2013-01-27
 13. Video

  Att bli en lycklig 85-åring

  Vad är det som får människor att göra saker som lyckas? Nina Åkestam är reklamforskare på Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare varit sjukskriven på grund av stress. Här berättar hon om hur man lyckas utan att bränna ut sig. Inspelat 19 augusti 2015 på Slagthuset Malmö. Arrangör: Media Evolution.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-19 Skapad:2016-10-10
 14. Video

  UR Samtiden - Genusmaraton 2016 : Femininitet och maskulinitet

  Sara Nyhlén är lektor vid Mittuniversitetet och berättar om sin forkning kring manlighet och kvinnlighet i regionala styrningsnätverk. Vem anses mest lämpad att styra? Och vilka olika positioner tar och får olika personer i nätverket? Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-04-04 Skapad:2016-03-30
 15. Video

  UR Samtiden - Mediedagarna 2014 : Lyssna på minoriteten

  Ledarskapsutvecklaren Myrna Lewis menar att besluten blir bättre om man tar hänsyn till allas röster i en grupp. Att låta alla i en grupp komma till tals, även de som säger nej till ett förslag, leder till fördjupad demokrati och är en tillgång snarare än ett problem. Moderator Martin Sande. Från Mediedagarna i Göteborg (Meg) 2014. Inspelat den 7 mars. Arrangör: Preera.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-28 Skapad:2014-04-11