Sökträffar på Stress och utbrändhet

Visar 15 av 37 träffar på Stress och utbrändhet

Sortera på:
 1. Ljud

  Mifforadio : Stress

  Vad gör dig stressad? Hur gör du för att motarbeta stressen? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-03-22 Skapad:2016-04-10
 2. Video

  UR Samtiden - Genusmaraton 2016 : Femininitet och maskulinitet

  Sara Nyhlén är lektor vid Mittuniversitetet och berättar om sin forkning kring manlighet och kvinnlighet i regionala styrningsnätverk. Vem anses mest lämpad att styra? Och vilka olika positioner tar och får olika personer i nätverket? Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-03-14 Skapad:2016-03-30
 3. Video

  UR Samtiden - Mediedagarna 2014 : Lyssna på minoriteten

  Ledarskapsutvecklaren Myrna Lewis menar att besluten blir bättre om man tar hänsyn till allas röster i en grupp. Att låta alla i en grupp komma till tals, även de som säger nej till ett förslag, leder till fördjupad demokrati och är en tillgång snarare än ett problem. Moderator Martin Sande. Från Mediedagarna i Göteborg (Meg) 2014. Inspelat den 7 mars. Arrangör: Preera.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-28 Skapad:2014-04-11
 4. Video

  UR Samtiden - Stressforskningsdagen 2016 : Stressar vi oss sjuka?

  Professor Hugo Westerlund vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet beskriver de vanligaste orsakerna till stress och ohälsa och vilka skillnader som finns mellan olika grupper i samhället. Det handlar om obalans mellan arbete och privatliv och hur man försöker pussla ihop alla delar för att få det att fungera. Inspelat den 16 november 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-17 Skapad:2017-01-27
 5. Video

  UR Samtiden - Stressforskningsdagen 2016 : Att lägga livspusslet

  Constanze Leineweber vid Stressforskningsinstitutet berättar om konflikten mellan arbete och familj som kan skapa stress och ohälsa. Konflikterna kan delas in i tre olika kategorier; tid, belastning och beteende. Hon berättar också om statens roll, individens ageranden och företagens syn på medarbetare och jämför med hur det ser ut i andra länder. Inspelat den 16 november 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-17 Skapad:2017-01-27
 6. Video

  UR Samtiden - Stressforskningsdagen 2016 : Kombinera arbete och familj

  Arbete och familj kan hamna i konflikt men de kan också berika varandra. Forskaren Helena Falkenberg berättar om att varje roll man har tar resurser i form av tid och energi men att varje roll också kan ge resurser. Inspelat den 16 november 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-17 Skapad:2017-01-27
 7. Video

  UR Samtiden - Stressforskningsdagen 2016 : Vad betyder arbetstiderna?

  Göran Kecklund är forskare vid Stressforskningsinstitutet och redovisar siffror på hur många som är i riskzonen för stress. Han berättar om vikten av återhämtning för att skapa balans i livet och om att det vi ägnar oss åt på fritiden kan vara lika stressande som arbetet. Svag återhämtning över tid leder till ohälsa med ökad risk för hjärtsjukdom, långtidssjukskrivning och arbetsolyckor. Inspelat den 16 november 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-17 Skapad:2017-01-27
 8. Ljud

  Didaktorn : Att trilla dit

  Hur kan man som lärare rädda en situation när man känner att man passerat en gräns? Eller "när vi trillar dit" som psykologen Bo Hejlskov Elvén kallar det. Han är mest känd med begreppet lågaffektivt bemötande och anlitas av skolor och myndigheter för utbildning i konflikthantering. Här intervjuas han om stunden när en konflikt precis har eskalerat och man som lärare vet att man varit en bidragande orsak. Enligt Hejlskov Elvén är det viktiga inte att visa att vi har rätt utan att se till att det blir rätt nästa gång en liknande situation uppstår. Och ett förlåt är mer värt än en hård fasad.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-14 Skapad:2016-11-21
 9. Video

  Digital fasta mot stress

  Filmaren Florian Opitz möter entreprenörer, specialister på utbrändhet och tidsforskare för att ta reda på vilka faktorer som driver upp livstempot. Vad finns det för anledningar till all tidsbrist och stress? I korta intervjuer på olika platser i världen möter han olika personer och ställer frågor om livsstil och personliga val. De ger olika bilder av hur man kan förändra sitt beteende och teknikberoende och resonerar kring frågan om hur vi ska leva våra liv.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-09 Skapad:2015-04-06
 10. Ljud

  Bildningsbyrån - hälsa : Kan man tänka sig frisk?

  Är det våra tankar som avgör om vi blir friska eller sjuka? Begreppet placebo är väl belagt och innebär att den som tror att han fått en medicinsk behandling tenderar att bli frisk även om behandlingen i sig varit helt verkningslös. Nu lanseras också begreppet nocebo. Det är placebos elaka tvilling, alltså det fenomen som gör att när vi har negativa förväntningar så blir vi också sjuka. För vissa cancersjukdomar kan man ta prover för att kontrollera om man fått sjukdomen, till exempel är PSA-prov för att ta reda på om man har prostatacancer. Vi talar med Jan Erik Johansson, professor i urologi, som menar att det inte är klarlagt att det verkligen är bra att leta efter en cancer som man kanske aldrig kommer att få symptom av. Vi träffar också en kurator på en urologmottagning som berättar vad det kan betyda att få en cancerdiagnos, och patienten Leif, som ger vår reporter råd om huruvida han ska ta sitt PSA-prov eller ej.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-02-04 Skapad:2008-12-03
 11. Ljud

  Bildningsbyrån - ledarskap : Vanmakt

  Det finns tillfällen när ledare upplever ett misslyckande och hamnar i en känsla av vanmakt. Vi möter en rektor, en politiker och en psykolog som känner till situationer som skapar vanmakt, men som också vet något om hur det går att förändra sin situation. Samtidigt som Elisabeth Almér blev rektor på Vårfruskolan i Lund sjönk elevantalet markant och hon blev tvungen att avskeda personal. Elisabeth upplevde en så ansträngd situation att hon fick be om hjälp. Med handledning kunde hon lära sig att inte ta problematiken personligt. När officeren Thomas Lantz på 90-talet började som kommunpolitiker i Ystad pekade han till en början med hela handen. Idag har han lärt sig att allt inte måste bestämmas genast och att uppskatta den demokratiska processen. Psykologen Birgitta Ahltorp som är specialist på arbetslivets psykologi menar att konsten att hantera vanmakt är att hålla isär vad som är reaktioner på den funktion man har som ledare och på den människa man är.

  Källa:

  Taggar:

  Uppdaterad:2017-01-30 Skapad:2010-02-10
 12. Ljud

  Tonår : Om stress och sömnproblem

  Man ska se ut på ett visst sätt, man ska få bra betyg, man ska vara uppdaterad och tillgänglig dygnet runt - man får inte ha tråkigt. Ungdomar är betydligt mera stressade och sover betydligt mindre idag än för tio år sen. Vi möter Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm, som bland annat berättar om vilka sjukdomar överstressade ungdomar kan råka ut för.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-27 Skapad:2008-05-01
 13. Video

  Vet hut! : Stress

  Stressen kryper allt längre ner i åldrarna och hos unga ökar den allra mest. Vad är det som gör oss så sjukligt stressade och vad kan vi göra åt det? I programmet diskuteras hur det kommer sig att allt fler unga mår dåligt och känner sig pressade av att vara bäst. Var det verkligen så här när våra föräldrar växte upp? I studion medverkar Sofia som var tvungen att hoppa av gymnasiet då hon blev sjuk av all press och stress. Vi får också möta Seher, f.d. ordförande i Elevorganisationen, som bekräftar bilden av en allt mer stressad generation och Boris som föreläser på sin skola om hur man kan varva ner.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-14 Skapad:2006-08-29
 14. Ljud

  Bildningsbyrån - ledarskap : Den kvinnliga ledaren

  Bara en av fyra chefer i Sverige är en kvinna. Vad innebär det då att vara kvinna och ledare när mannen oftast är norm? Och vad krävs för att ledare ska kunna utvecklas inom genusområdet? Salomeh Tafazoli arbetar som chef på Volvo lastvagnar och är prisad som en av Sveriges främsta unga kvinnliga ledare. Vi följer med henne under en helt vanlig arbetsdag. Barbro Dahlbom-Hall ger kurser och har skrivit böcker om ledarskap utifrån ett genusperspektiv. Hon menar att manliga och kvinnliga ledare bedöms efter olika måttstockar, att kvinnor granskas hårdare än män, och att det idag är viktigare att ge män genuskunskap. Ulf Tomner är fastighetschef på Statens fastighetsverk och deltar i en ledarskapsutbildning som handlar om att leda som man. Genusperspektivet har gjort att han förstår ledarskapsbeteende på ett tydligare sätt och lär sig se hur manligt dominerande mönster påverkar hur vi jobbar, umgås och utvecklas.

  Källa:

  Uppdaterad:2017-01-10 Skapad:2010-05-19
 15. Ljud

  Tänk till snackar stress : Framtiden

  Vad ska du bli när du blir stor? Om framtidsstress och prestationsångest och att må dåligt av att känna att man hela tiden måste prestera för att bli något. Tilde berättar hur det var att må dåligt på grund av framtidsstress och skolstress. Psykologen Jenny Jägerfeld förklarar varför det är så lätt att oroa sig för framtiden och ger råd om hur man kan minska prestationskraven. Vi ringer också upp 16-årige vloggaren Manfred Erlandsson för att fråga hur hans verklighet egentligen är.

  Källa:

  Uppdaterad:2016-11-28 Skapad:2016-08-21