Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Smittskydd & beredskap

Folkhälsomyndigheten spårar och bekämpar smittsamma sjukdomar och är en central expertmyndighet med uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar.

Bra information om sjukdomarnas diagnos, behandling, smittvägar och spridning. Vaccinationsinformation finns kring våra vanligaste barnsjukdomar.

Folkhälsomyndigheten är en statlig expertmyndighet som på regeringens uppdrag har till uppgift att skydda Sveriges befolkning från smittsamma sjukdomar.