Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet arbetar för att sprida kunskap om de reumatiska sjukdomarna.

Sidan har en mycket stor kunskapsbank med artiklar om reumatiska sjukdomar.

Här finns även forskningsrapporter och tips på hjälpmedel.