Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Youmo

En sajt som vänder sig till unga nyanlända. Youmo tar upp frågor om sex, samlevnad och jämställdhet.

Här finns möjlighet för ungdomar att kunna hitta information om saker de inte vågar tala om med andra. Om kroppen, orättvisor, familjen, sex, tobak och alkohol med mera. Hemsidan finnas på lättläst svenska och på fyra prioriterade språk; dari, arabiska, somaliska och tigrinja.

Youmo är en webbplats med delar av UMO - ungdomsmottagningen på nätet.