Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Tema Gravid

Vårdguiden från Stockholms läns landsting har mängder av bra information, här under temat graviditet.

Förlossningen tas upp i alla sina delar men här finns också upp ämnen som abort, missfall och problem med att få barn.