Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vårdguiden - tema sex och relationer

Vårdguiden från Stockholms läns landsting är en webbplats som ger svar på de flesta hälsorelaterade frågor. På den här temasidan om sex och relationer finns mycket att hämta.

Förutom de vanliga frågorna om preventivmedel, sjukdomar osv. svarar man också på frågor om t.ex. sexualitet under sjukdom och skada, sexberoende samt våld och övergrepp.

Det finns även animationer som visar t.ex. spiralinsättning och hur man sätter på en kondom.

En mycket bra sida som är användbar i undervisning.